# ترفند_های_کاربردی

دعوتــی

تنــها دعوتــی که تــوی زندگیــم شــدم از طــرف اسپانســر برنامــه ها بــرا دیــدن ادامــه برنامــه بــود و دیگــر هیــــــــچ !  
/ 2 نظر / 12 بازدید